Om Sandnes Rør AS

Sandnes Rør så dagens lys i 1985. Det første året var det bare ene-eier og daglig leder Kjetill Sandnes som sto for driften. Året etter ble første mann ansatt. Produksjonen den gang og fram til godt inn på 1990-tallet var i all hovedsak rettet mot møbelindustrien. Produktene var bearbeidde serie- stålkonstruksjoner for møbelbransjen(stoler, sofaer etc. I 1988 ble første del av dagens produksjonlokaler bygd. I dag har Sandnes Rør AS produksjonslokaler på ca 1500 kvm, og med mulighet for videre utvidelser. Den 01.07.1990 ble selskapet stiftet som et Aksjeselskap. Fra å være et enkelt-mannsforetak har Sandnes Rør AS siden 1990 sysselsatt ca 6 ansatte i tillegg til daglig leder. Selskapet har hatt en jevn og fin utvikling, og har økt sin årsomsetning i fra 500.000,- i 1987 til ca 7 millioner i 2001.

De senere år har selskapet hatt en positiv utvikling. Høsten 1996 kan vel kalles for et merkeår i Sandnes Rør AS sin historie. Da ble det investert i et stort pulverlakkeringsanlegg. Med dette anlegget banet deg seg for nye muligheter. Etter noen tøffe første år etter dette, har nå Sandnes Rør fått innpass i andre markeder. Andelen av produksjonen til møbelindustrien har blitt redusert, mens nye har kommet til. MOXY-trucks og Pivco er gode eksempler på ”nye” kunder. Suksesskriteriene har vært å satse på ny teknologi, og spesial produkter. I november 1998 fikk Sandnes Rør AS etablert et nytt og mer aktivt styre. Og dette styret er det samme i dag.

I disse nå snart 20 årene har Sandnes Rør AS opparbeidet seg en meget god kompetanse, og er kjent for gode produkter og punktlig levering. Sandnes Rør leverer i dag avanserte rørkonstruksjoner i svart stål, rustfritt og syrefast til b.l.a. dumpere hos Moxy trucks, til de nye smelteovnene som er installert hos Norsk Hydro, til flere design møbelprodusenter, og til den norske elektriske bilen Think.

Kjetill Sandnes