Sandnes Rør AS investerer i vannskjæremaskin i fra Kimtech AB.

Kimtechs svenskproduserte skjæremaskiner er NC- styrte precisionsmaskiner. Snittet fra abrasiv vattskjærning har toleranser fra 0.1 mm til 0.5 mm avhengig av tykkelse og hastighet. Skjæremaskinen har software kompensasjon for meget høy pressisjonsnøyaktighet.
Tekniske spesifikasjon: Tilpasset for 3 x 1,5 m plater, Mulighet for 2 jetstråler, Mulighet for automatisk høydejustering, styringssystemet er tilpasset for vannskjøring
Mobitec modell MBVA 4

Maskinen er av fabrikat KimTech modell XY-Medium med to vannstråler.


Sandnes Rør AS investerer i landets mest avanserte bøyesenter.

Maskinen er av fabrikat Silfax bøyemaskin SE50R/L

Vi bøyer fra 4mm til 50x2mm rør, maskinen er oppstilt i forbindelse med Robot håndtering fra magasin. Vi har ein del standard verktøt til maskinen. Verktøy skaffes etter kundens behov.
For å møte nye krav i markedet installerer nå Sandnes Rør i et CNC styrt bøyesenter som kan blye rør over konvensjonelle fast bøyetrinse og over styrbare trinserslik at en kan bøye rør med ulike radier på samme rør. Røret presses frem synkront med bevegelse på trinsene og på den måten kan en også få en bøy med liten radius som går over i en med stor radius og vise verca. Mobitec modell MBVA 4

Maskinen er av fabrikat Mobitec modell MBVA 4 med 6 m arbeidslengde.


For å kunne produsere og levere avaserte konstruksjoner har selvskapet også investert i en elektronik målemaskin, der en gjennom lasermåling måler geometrien på det ferdige produktet og sammenholder det med den teoretiske tegning. Her kan en få ut måleprotokoll med avvik og gi tilbakemelding til bøyemaskinenprogrammet for korrigering til viderer produksjon. Der en velger å lage prototyper før en lager tegning kan en måle opp detaljen og så lager programmvaren både tegning og bøyeprogram.

Maskinen er av fabrikat Garda modell Laser E.


Den nye bøyemaskinen til Sandnes Rør. Denne maskinen kan bøye både høyre og venstre i samme operasjon. Fungerer ellers på samme måte som bøyemaskinen over. Mobitec modell MBVA 2 R/L

Maskinen er av fabrikat Mobitec modell MBVA 2 R/LKjetill Sandnes